Ofoten brann- og redningstjeneste har fra 2008 vært organisert som et interkommunalt selskap, i et samarbeid mellom kommunene Narvik og Gratangen.

Selskapets har hovedkontor i Narvik med administrasjon og forebyggende avdeling. I tillegg har vi beredskapsavdelingen bestående av 4 stasjoner, hvorav en er døgnbemannet og 3 deltids-stasjoner.

Vår visjon er at Ofoten skal være landets tryggeste region å bo, besøke og vokse opp i. Ofoten interkommunale brann og redningsvesen skal være en ”spydspiss” i kommunalt beredskapsarbeid i regionen, og vårt arbeid innen forebygging og beredskap skal være basert på kompetanseutvikling og nytenkning.


Følg oss på facebook